Uudised

Ühistegevus vs laiahaardeline korruptsioon Eesti energeetikas

Ühistegevus vs laiahaardeline korruptsioon Eesti energeetikas

18. jaanuaril 2017 esitas OÜ Adepte Kaitsepolitseiametile kuriteoteate laiahaardelise korruptsiooni kohta Eesti energeetikas. Fakte sisaldav teade oli 19 lk pikk, millele lisandus 47 dokumenti ja muud tõendit. KAPO vastas vaid 6 (kuue!) päeva möödumisel (sinna sisse jäi ka nädalavahetus) 24. jaanuaril 2017, et nad ei näe siin mingit kuriteokoosseisu. Võiks arvata, et selle ajaga ei suudeta sellist kogust …

Read More Read More

Tegelikke teateid tuulerindelt

Tegelikke teateid tuulerindelt

Raadios, ajalehtedes ja internetis ilmuvad ärevad teated kaitseministeeriumi paanilisest võitlusest Aidu tuuleparki paigaldatavate tuulegeneraatorite vastu. Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu on värvanud Aidu rindele enesele appi juba nii Tehnilise Järelevalve Ameti kui ka politsei. Avalikkusele paisatud propagandistlikust sõjahüüdest saame Meelis Oidsalu suu läbi teda, et Aidu tuuleparki arendavad vennad Sõnajalad on hullemad kui ükskõik millised …

Read More Read More

Ühistegevus vs Elva vallavalitsus (ehituslubade menetlus)

Ühistegevus vs Elva vallavalitsus (ehituslubade menetlus)

Tartu HLÜ tütarettevõtja Eesti Ühistumajad OÜ arendab Elva linnas Viisjärve ja Vestika tänaval elamupiirkonda. Selle raames soovib Eesti Ühistumajad OÜ rajada Viisjärve 1 ja Vestika 2 kanalisatsioonilahenduseks kaasaegset septikut-imbväljakut. Elva vallavalitsus ei ole taganud piirkonnale liitumist ühiskanalisatsiooniga, kuid ei taha midagi kuulda ka kaasaegsest septikust-imbväljakust ja nõuab vanameelsete kinniste kogumispaakide kasutamist. Hetkeseis: Vaidlus käib. Materjalid: …

Read More Read More