Eesmärk

Eesmärk

Eesti Ühistegevuse Liidu eesmärk on iseseisev Eesti Vabariik, mis on Eesti Vabariigi kodanike tahteväljendus.

Eesmärgi saavutamisel on Liidu põhitegevusteks:

  1. toetada eestlaste eestikeelset ja eesti kultuurile tuginevat edasikestmist oma ajalooliselt määratletud maa-alal;
  2. iseseisva Eesti Vabariigi hoidmine elulaadil, mille põhialuseks on rahva kui kõrgeima võimu kandja olemasolu ja eelistused ning vastavus 28.06.1992. a. rahvahääletusel kehtestatud põhiseadusega;
  3. arendada üleriigilist ühistegevust ja juurutada ühistegevuse põhimõtteid;
  4. tagada riigi kui ühiskondliku tahte väljenduse tasakaalustatud areng;
  5. kasvada kõigi Eesti Vabariigi kodanike huve esindavaks põhiseaduse ja sellega vastavuses olevate seaduste vastuvaidlematut täitmist nõudvaks erakonnaks.