Selgitustaotlus Riigikaitsekomisjonile

Selgitustaotlus Riigikaitsekomisjonile

PDF-fail

24.09. 2019.a. toimus Riigikogus Riigikaitsekomisjoni, Majanduskomisjoni ja Keskkonnakomisjoni ühine avalik istung, kus arutati tuuleenergia võimalusi Eestis.

Nimetatud istung salvestati ja on vaadeldav internetis aadressil: https://www.youtube.com/watch?v=1deYQgq4joc

Salvestusest on võimalik kuulata Riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa kõnet, milles ta on väitnud:

 • (1:26:42) Võttes arvesse Gruusia sõda… või kallaletung august 2008…
 • (1:26:46) Kallaletung Ukrainale kevad- suvi 2014, see sõda käib edasi….

Seoses eelpool toodud Riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa väidetega on Eesti Ühistegevuse Liidu liikmetel tekkinud alljärgnevad küsimused, mille kohta palume Riigikaitsekomisjoni konkreetseid ja täpseid vastuseid.

Eeldame, et Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots on piisavalt pädev orienteerumaks rahvusvahelises olukorras ja vastutusvõimeline oma esitatud seiskohtade eest, mistõttu ei tohiks Riigikaitsekomisjonil tekkida raskusi meie liikmete poolt püstitatud küsimustele adekvaatsete ja konkreetsete vastuste leidmistega.

 • Millise riigi relvajõud alustasid 2008. aastal rünnakuid Abhaasia tsiviilelanike vastu ning ründasid samuti piirkonna rahu tagavaid Vene rahuvalvajaid?
 • Millise riigi relvajõud alustasid sõjategevust Abhaasias/Gruusias 2008. aastal.
 • Millise riigi kodanike vastu oli konkreetselt sõjatagavust alustanud riigi tegevus suunatud?
 • Milliste jõududega ja mis piirkonnas tungis Vene armee 2014. aastal Ukrainasse?
 • Millises piirkonnas toimusid konkreetsed sõjalised kokkupõrked Vene regulaarvägede ja Ukraina sõjaväe vahel?
 • Millised Ukraina territooriumi osad on täna konkreetselt Venemaa, kui riigi poolt, sõjaliselt okupeeritud?
 • Kas ja milliste jõudude mahitusel toimus Ukrainas 2014. aastal põhiseadusvastane relvastatud riigipööre?
 • Milliste rahvusvaheliselt aktsepteeritud juriidiliste normide alusel kuulutas Krimmi rahvas end iseseisvaks?
  Milline oli iseseisvuse kehtestamise juriidiline protsess?
 • Kas Krimmis elavate inimeste jaoks eksisteerib rahvusvahelises mõistes enesemääramise õigus?
 • Kas Riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa väljaütlemised Ukraina sõjalise ründamise kohta Venemaa poolt väljendavad Riigikaitsekomisjoni ametlikku seisukohta?

Lugupidamisega
Harry Raudvere
Eesti Ühistegevuse Liidu
Juhatuse liige