Arvamus Varese sadama detailplaneeringu kohta

Arvamus Varese sadama detailplaneeringu kohta

Saaremaa Vallavalitsus
Tallinna 10, 93819 Kuressaare
vald@saaremaavald.ee

ARVAMUS VARESE SADAMA DETAILPLANEERINGU KOHTA

Saaremaa Vallavolikogu võttis 31.10.2019 otsusega nr 106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu. Eesti Ühistegevuse Liit esitab seoses eeltooduga oma arvamuse.

Eesti Ühistegevuse Liidu eesmärgiks on arendada üleriigilist ühistegevust ja juurutada ühistegevuse põhimõtteid. Ühistegevus seisneb kodanike ühises jõupingutuses, et midagi oma kogukonna, olgu see nii suur või väike kui tahes, heaks ära teha. Teinekord seisneb ühistegevus ka tegevusetuses. See tähendab, et neid kes midagi soovivad teha ja tõsiseid tegusid korda saata, ei tohi oma tegemistes segada.
Olles tutvunud põhjalikult Varese sadama detailplaneeringu materjalidega soovime avaldada toetust Varese sadama arendusele ja arendajale. Meie hinnangul soosib avaldatud kujul Varese sadama detailplaneering ühistegevust, tagades tugeva baasi tervele Pahapilli, aga ka ümbruskaudsele kogukonnale edaspidiseks arenguks.

Lugupidamisega
Eesti Ühistegevuse Liidu liikmete nimel

Märt Riiner
juhatuse liige